O Akci

Máte rádi Blansko?! Pojďte na jeden den proměnit střed města na příjemné místo pro sebe a své sousedy.

Zažít Blansko jinak je pouliční sousedská slavnost, kterou si vytvoří sami obyvatelé Blanska a blízkého okolí. Zapojit se může kdokoli – jednotlivec, parta přátel, organizace, spolek, firma či zájmová skupina. Cílem není zisk organizátorů ani účastníků, případný výdělek slouží k pokrytí nákladů. Slavnost je založená na dobrovolnickém nasazení, otevřená všem věkovým a zájmovým skupinám a je apolitická – nelze na ní prezentovat konkrétní politické strany a hnutí a jakékoli extremistické postoje.

Čtvrtý ročník sousedské slavnosti se odehrál v neděli 11. 9. 2022 od 10 - 17 h v centru města.

Nedělnímu programu předcházel sobotní Bál v zámku a v podzámčí, který začínal v 18:00 hodin.

Zde si můžete projít všechna stanoviště, na kterých jste se mohli zabavit během akce Zažít Blansko jinak 2022.

Již teď se všichno těšíme

na příští ročník

Zažít Blansko jinak 2023.

Podívejte se jak si Blansko užilo letošní ročník 2022.

Napište nám